Escoltar

Publicacions en revistes

  • Romero, R.; Ramis, C., "A numerical study of the transport and diffusion of coastal pollutants during the breeze cycle in the island of Mallorca", "Annales de Geophysique", Volum 14, Pàgines 351-363, 1996. Article.
  • Llasat, M. C.; Ramis, C.; Barrantes, J., "The meteorology of high-intensity rainfall events over the west Mediterranean region", "Remote Sensing Reviews", Número 14, Pàgines 51-90, 1996. Article.
  • Alonso, S.; Ramis, C., "Una pequeña introducción al estudio del clima de la Tierra y del cambio climático", "Revista Española de Física", Número 10, Pàgines 6-8, 1996. Article.
  • E. Terradellas & J. Cuxart, "Factors que determinen la temperatura de la superficie de la Terra", "Terra", Volum 10, Pàgines 35-40, 1996. Article.
  • Romero, R.; Ramis, C., "A numerical study on the transport and diffusion of coastal pollutants during the breeze cycle in the island of Mallorca", "Annales de Geophysique (Paris)", Volum 14, Pàgines 351-363, 1996. Article.