Formació per a empreses

  • Curs d'MM5 a LABAQUA: realització d'un 'Curs de formació teòrico-pràctica en el model numèrico atmosfèric MM5', realitzat els dies 17 i 18 de febrer de 2010 a les instal·lacions de l'empresa Labaqua S.A. (Alacant) amb una durada total de 15 hores.
  • Curs de Canvi climàtic a l'EBAP: Realització del 'Curs de formació en Canvi climàtic per a funcionaris del Govern de les Illes Balears, els dies 12 i 13 de maig de 2010, a les instal·lacions de l'Escola Balear d'Administració Pública i una durada de 4 hores.