Tècniques o instrumental

  • Clúster de càlcul GNU/Linux. Node de càlcul: Xeon E5 de 14 cores de 2 nodos cada uno, 500 GB de RAM. Node de login: Xeon E3 de 4 cores, 320 GB de RAM. Equips NAS d'emmagatzemament en xarxa amb 160 TB de capacitat.
  • Estació de balanç d'energia en superfície.
  • Sistema de globus captiu per al monitoratge de la capa límit atmosfèrica.
  • Xarxa d'estacions meteorològiques superficials.