Tesis i treballs d'investigació

  • Antoni Grau Ferrer, "Estudi de la diferència de temperatura terra-mar en condicions de brisa marina a Mallorca". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Treball de Fi de Grau.