Tesis i treballs d'investigació

  • Adrian Garcia Candel, "Caracteritzar les escales temporals i espacials de la brisa marina sobre l'illa de Mallorca". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Treball de Fi de Grau.
  • Johannes Feldbauer, "Eddy-Covariance measurement in the Ammer Valley". University of Tuebingen, Alemanya, 2014. Tesina de llicenciatura.
  • Rafel Beltran Mas, "Estudio de la influencia de los parámetros atmosféricos en el crecimiento de varios depósitos de posidonia en Mallorca". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Treball de Fi de Grau.
  • Sonia Alhama Gil, "Anàlisi de l'impacte de les condicions atmosfèriques sobre el consum energètic a les instal·lacions esportives". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Treball de Fi de Grau.