Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Antoni Mira Navarro, "Anàlisi dels corrents locals nocturns a l'illa de Mallorca mitjançant simulacions mesoescalars a alta resolució i la seva verificació". Illes Balears, Espanya, 2007. Tesi de Màster.
  • Arnau Amengual Pou, "A hydro-meteorological modeling study of a flash-flood event over Catalonia, Spain". UIB, Espanya, 2007. Tesi de Màster.
  • Daniel Martínez Villagrasa, "Estudi dels vents catabàtics a latituds mitjanes mitjan?çant el model hidràulic de dues capes". Illes Balears, Espanya, 2007. Tesi de Màster.
  • Lorena Garcies, "Càlcul estadístic de sensibilitats atmosfèriques: Aplicació a ciclons mediterranis intensos". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2007. Treball d'investigació.
  • Maria del Mar Vich Ramis, "Potential vorticity error assessment applied to ensemble forecasts of Mediterranean cyclones". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2007. Tesi de Màster.