Tesis i treballs d'investigació

  • Andreas Lang, "The influence of small-scale surface heterogeneity on turbulent fluxes in the convective boundary layer". University of Tuebingen, Alemanya, 2012. Tesina de llicenciatura.
  • Antoni López Mayol, "Future projections of the frequency of Mediterranean cyclones". UIMP/CSIC, Espanya, 2012. Tesi de Màster.
  • Felipe Molinos Góngora, "Complexitats de la circulació de l'aire a la capa límit atmosfèrica estable: del patrons climatològics al treball de camp". Illes Balears, Espanya, 2012. Tesi de Màster.
  • Jordi Rosselló, "Estudi agrometeorològic per a la vinya del camp experimental de la UIB". Illes Balears, Espanya, 2012. Treball de Fi de Grau.
  • Maria del Mar Vich Ramis, "Design of ensemble prediction systems based on potential vorticity perturbations and multiphysics. Test for western Mediterranean heavy precipitation events.". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2012. Tesi doctoral.