Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Monserrat, S., "Estabilidad dinámica de un modelo de tres capas para ondas gravitatorias troposféricas". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1989. Treball d'investigació.