Projectes i contractes

  • CGL2010-11010-E - "6th European Conference on Severe Storms", 2011-2012. Investigador principal: Clemente Ramis. Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el Clima. Ministerio de Educación y Ciencia. Projecte.
  • "CLITURMED: Tourist climatic potential in the Mediterranean: Current diagnosis and perspectives Entidad financiadora: CIDTUR (Balearic Islands)", 2011. Investigador principal: Víctor Homar. Universitat de les Illes Balears. Contracte.
  • "CLITURMED: Tourist climatic potential in the Mediterranean: Current diagnosis and perspectives. CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA EL TURISMO (CIDTUR).", 2011. Investigador principal: Dr. Víctor Homar Santaner. Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el Clima. Fundació CIDTUR. Projecte.
  • "Potencial climático turístico en el mediterráneo: Diagnóstico actual y perspectivas (CLITURMED)", 2011. Investigador principal: Víctor Homar Santaner. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universtitats (LOU). Fundació CIDTUR. Contracte.
  • AAEE143/09 - "5th HyMeX Workshop", 2011. Investigador principal: Víctor Homar Santaner. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Projecte.
  • "Potencial climático turístico en el Mediterráneo: Diagnóstico actual y perspectivas (CLITURMED)", 2011. Investigador principal: V. Homar. Fundació CIDTUR. Contracte.
  • CGL2010-11757-E - "Componente española del proyecto internacional HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment HYMEX (HyMeX.es)", 2011-2012. Investigador principal: V. Homar. Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el Clima. MICINN/FEDER. Projecte.
  • CGL2010-11756-E - "HYMEX INTERNATIONAL WORKSHOP 2011", 2011-2012. Investigador principal: Víctor Homar Santaner. Accions Especials del Ministeri. Ministerio de Ciencia e Innovación. Projecte.
  • CGL2010-11757-E - "COMPONENTE ESPAÑOLA DEL PROYECTO INTERNACIONAL HYDROLOGICAL CYCLE IN THE MEDITERRANEAN EXPERIMENT (HYMEX)", 2011-2012. Investigador principal: Víctor Homar Santaner. Accions Especials del Ministeri. Ministerio de Ciencia e Innovación. Projecte.
  • 073672 A. REAL. CONGRESO - "HYMEX INTERNATIONAL WORKSHOP 2011", 2011-2012. Investigador principal: Víctor Homar Santaner. Congressos, seminaris i jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica que tinguin bàsicament caràcter internacional. Universitat de les Illes Balears. Projecte.