Participació en congressos

 • Homar, V.. , "Short-range dynamical probabilistic prediction of extreme atmospheric events". "Exploring Complex Dynamics in High-Dimensional Chaotic Systems: From Weather Forecasting to Oceanic Flows", Dresden, Alemanya, 2010. Conferència convidada.
 • Amengual, A.; Homar, V.; Romero, R.; Alonso, S. and Ramis, C.. , "Projeccions del potencial turístic per al Sistema Integral Platja de Palma". "II Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental", València, Espanya, 2010. Pòster.
 • Garcies, L. and Homar, V.. , "Ensemble sensitivities of Mediterranean intense cyclones". "Segones Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental.", Valencia, Espanya, 2010. Pòster.
 • Garcies, L. and Homar, V.. , "Testing climatological sensitivities of Extreme Mediterranean Cyclones for fixed observational network design.". "Extremes 2010", Potsdam, Alemanya, 2010. Presentació comunicació.
 • Riutort, M. and Cuxart, J.. , "Avaluacio experimental de formules de semblaca de Capa Limit Superficial". "II Jornades de Meteorologia i Climatologia a la Mediterrània Occidental", Valencia, Espanya, 2010. Dades de publicació: Llibre de resums,. Pòster.
 • Margalida Riutort. . "II Jornades de Meteorologia de la Mediterrània Occidenta", Espanya, 2010. Secretaria comitè organitzador.
 • Tous, M.; Romero, R.; García-Moya, J.A.; Ramis, C.. , "The influence of input large scale fields on the ability of a mesoscale model to simulate medicanes: from very high to low resolution". "12th Plinius Conference on Mediterranean Storms, European Geosciences Union,", Corfú, Grècia, 2010. Presentació comunicació.
 • Romero, R.; Osca, J.; Alonso, S.; Ramis, C.. , "Mapa eòlic de les Illes Balears". "Segones Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental. Associació Catalana de Meteorologia", Valencia, Espanya, 2010. Presentació comunicació.
 • Amengual, A.; Homar, V.; Romero, R.; Alonso, S.; Ramis, C.. , "Projeccions climàtiques per per al Sistema Integral Platja de Palma". "Segones Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental. Associació Catalana de Meteorologia", Valencia, Espanya, 2010. Presentació comunicació.
 • Tous, M.; Romero, R.; Ramis, C.. , "MEDICANES: database and environmental parameters". "EGU General Assembly 2010", Viena, Àustria, 2010. Dades de publicació: CD-Rom, EGU2010-12620. Presentació comunicació.
 • Romero, R., J. Osca, S. Alonso, and C. Ramis. , "Mapa eòlic de les Illes Balears". "Segones Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental, Associació Catalana de Meteorologia", Valencia, Espanya, 2010. Dades de publicació: Abstract. Pòster.
 • Tous, M.; Romero, R.; Ramis, C.. , "Medicanes: Creació d'una base de dades i exploració dels ambients meteorològics". "Segones Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental, Associació Catalana de Meteorologia", Valencia, Espanya, 2010. Dades de publicació: Abstract. Presentació comunicació.
 • Amengual, A., V. Homar, R. Romero, S. Alonso, and C. Ramis. , "Projeccions climàtiques per al Sistema Integral Platja de Palma". "Segones Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental, Associació Catalana de Meteorologia", Valencia, Espanya, 2010. Dades de publicació: Abstract. Pòster.
 • Amengual, A., V. Homar, R. Romero, S. Alonso, and C. Ramis. , "Projeccions del potencial turístic per al Sistema Integral Platja de Palma". "Segones Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental, Associació Catalana de Meteorologia", Valencia, Espanya, 2010. Dades de publicació: Abstract. Pòster.
 • Tous, M., R. Romero, and C. Ramis. , "MEDICANES: database and environmental parameters". "EGU General Assembly 2010", Vienna, Àustria, 2010. Dades de publicació: Abstract. Presentació comunicació.
 • Amengual, A., V. Homar, R. Romero, S. Alonso, and C. Ramis. , "Projections of climate potential for a touristic resort in Mallorca". "EGU General Assembly 2010", Vienna, Àustria, 2010. Dades de publicació: Abstract. Presentació comunicació.
 • Romero, R.. , "Application of factor separation to heavy rainfall and cyclogenesis events: Mediterranean examples". "12th Plinius Conference on Mediterranean Storms, European Geosciences Union", Corfu, Grècia, 2010. Dades de publicació: Abstract. Conferència convidada.
 • Vich, M.; Romero, R.; Richard, E.; Arbogast, P.; Maynard, K.. , "Comparison of three different methods of perturbing the potential vorticity field in mesoscale forecasts of Mediterranean heavy precipitation events: PV-gradient, PV-adjoint and PV-satellite". "12th Plinius Conference on Mediterranean Storms, European Geosciences Union", Corfu, Grècia, 2010. Dades de publicació: Abstract. Presentació comunicació.
 • Tous, M., R. Romero, J. A. García-Moya, and C. Ramis. , "The influence of input large scale fields on the ability of a mesoscale model to simulate medicanes: from very high to low resolution". "12th Plinius Conference on Mediterranean Storms, European Geosciences Union", Corfu, Grècia, 2010. Dades de publicació: Abstract. Presentació comunicació.
 • Tous, M.; Romero, R.; Ramis, C.. , "Detection of Mediterranean hurricanes: A challenging task aimed at assessing the risk in the present and future climate". "EXTREMES 2010: International Workshop in Recent Achievements on the Study of Extreme Events", Postdam, Alemanya, 2010. Dades de publicació: Abstract. Presentació comunicació.
 • Amengual, A.; Homar, V.; Romero, R.; Alonso, S. and Ramis, C.. , "Projeccions del potencial turístic per al Sistema Integral Platja de Palma". "II Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental", València, Espanya, 2010. Presentació comunicació.
 • Homar, V.; Stensrud, D.J.. , "Quasi-most unstable modes: a window to 'À la carte' ensemble diversity?". "General Assembly of the European Geosciences Union 2010", Vienna, Àustria, 2010. Presentació comunicació.
 • Amengual, A.; Homar, V.; Romero, R.; Alonso, S.; Ramis, C.. , "Projections of climate potential for a touristic resort in Mallorca". "EGU General Assembly 2010", Wien, Àustria, 2010. Dades de publicació: Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-14391, 2010. Pòster.
 • Garcies, L.; Homar, V.. , "The performance of Mediterranean intense cyclone sensitivity climatologies tested against a human severe weather meteorologist". "General Assembly of the European Geosciences Union 2010", Vienna, Àustria, 2010. Presentació comunicació.
 • Homar, V.; Estournel, C; Montani, A.; Richard, E.. , "PW3.2 - High-resolution modelling (incl. data assimilation) for intense events". "HyMeX Workshop 2010", Bologna, Itàlia, 2010. Ponència.
 • Garcies, L.; Homar, V.. , "Optimizing next-generation operational observation networks for the short-term forecast of Mediterranean high-impact weather.". "12th Plinius Conference on Mediterranean Storms", Corfu, Grècia, 2010. Presentació comunicació.
 • Amengual, A.; Homar, V.; Romero, R.; Alonso, S.; Ramis, C.. , "Projections of the climate potential for tourism in Platja de Palma, Spain". "Corporate Governance, Innivation, Social and Environmental Responsibility (GIRA) Conference 2010", Lisboa, Portugal, 2010. Dades de publicació: Preprints. Presentació comunicació.
 • Romero, R., S. Alonso, V. Homar, and C. Ramis. , "Regionalización climática de las Islas Baleares como soporte al diseño de redes de observación". "10º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia", Lisboa, Portugal, 2010. Dades de publicació: Proceedings. Presentació comunicació.
 • Ramis, C., R. Romero, V. Homar, and S. Alonso. , "Análisis de la situación de lluvia continua en el Mediterráneo Occidental durante Octubre, Noviembre y Diciembre de 2008". "10º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia", Lisboa, Portugal, 2010. Dades de publicació: Proceedings. Presentació comunicació.
 • Monserrat, S. and Vich, M.. , "Tsunamis vs meteotsunamis at the Balearic Islands". "European Geosciences Union General Assembly 2010", Vienna, Àustria, 2010. Presentació comunicació.
 • Martinez, D.; Whiteman, C.D.; Hoch, S.W.; Lehner, M. and Cuxart, J.. , "The upslope-downslope flow transition on a basin sidewall". "14th Conference on Mountain Meteorology", Lake Tahoe (CA), Estats Units d'Amèrica, 2010. Dades de publicació: P2.18. Presentació comunicació.
 • Cuxart, J.. , "Factors generating turbulence in a mesoscale basin". "EGU General Assembly 2010", Viena, Àustria, 2010. Dades de publicació: EGU2010-10685. Pòster.
 • Molinos, F.; Cuxart, J.; Martinez, D. and Alvarez, A.. , "Caracterització climàtica de la conca de Lleida". "II Jornades de Meteorologia i Climatologia a la Mediterrània Occidental", Valencia, Espanya, 2010. Dades de publicació: Llibre de resums,. Presentació comunicació.
 • Tous, M.; Romero, R.; Ramis, C.. , "Medicanes: database and environmental parameters". "European Geosciences Union (EGU) General Assambly", Viena, Àustria, 2010. Pòster.
 • Martinez, D.; Cuxart, J.; Gomila, D.. , "Monitoritzacio de la capa limit amb un aeromodel instrumentat". "II Jornades de Meteorologia i Climatologia a la Mediterrània Occidental", Valencia, Espanya, 2010. Dades de publicació: Llibre de resums,. Presentació comunicació.
 • Cuxart, J.. , "Estructura mesoscalar de la capa limit a la conca de Lleida". "II Jornades de Meteorologia i Climatologia a la Mediterrània Occidental", Valencia, Espanya, 2010. Dades de publicació: Llibre de resums,. Pòster.
 • Cuxart, J.. , "In-basin boundary-layer evolution using Scintec's windrass". "ISARS 2010: International Symposium for the advancing of Boundary-Layer Remote Sensing", Paris, França, 2010. Dades de publicació: http://meetingorganizer.copernicus.org/FOGDEW2010/FOGDEW2010-90.pdf. Pòster.
 • Cuxart, J.. , "In-basin boundary-layer evolution using Scintec's windrass". "ISARS 2010: International Symposium for the advancing of Boundary-Layer Remote Sensing", Paris, França, 2010. Dades de publicació: http://www.isars2010.uvsq.fr/images/stories/PosterExtAbstracts/P_BLS22_Cuxart.pdf. Pòster.
 • Cuxart, J.. , "Characterization of the mesoscale structure of the boundary layer in an almost closed basin". "ABL - Current Problems & Advancements", Zagreb, Croàcia, 2010. Presentació comunicació.
 • Martínez, D.; Jiménez, M.A.; Cuxart, J.; Mahrt, L.. , "Effects of surface heterogeneity on basin-scale circulations and associated turbulence". "EGU General Assembly", Wien, Àustria, 2010. Dades de publicació: Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-10633. Pòster.
 • Jimenez, M.A. and Cuxart, J.. , "Heterogene?tat de les circulacions de capa baixa a la conca del Duero". "II Jornades de Meteorologia i Climatologia a la Mediterrània Occidental", Valencia, Espanya, 2010. Dades de publicació: Llibre de resums. Presentació comunicació.
 • Cuxart, J and Jimenez, M.A.. , "Long-lasting Fog in the Ebro valley: a high-resolution mesoscale simulation". "5th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew", Münster, Alemanya, 2010. Dades de publicació: http://meetingorganizer.copernicus.org/FOGDEW2010/FOGDEW2010-90.pdf. Presentació comunicació.