Escoltar

Altres publicacions

  • Bibiloni, P.; Calviño, C.; Ramis, C.. , "Quadern d'observació meteorològica bàsica (nivell B)", Miquel Font Editor. Espanya, 1989. Llibre.
  • Bibiloni, P.; Calviño, C.; Ramis, C.. , "La Meteorologia, una ciència física", Audovisual dedicado a alumnos de sexto, septimo y octavo sursos de EGB. Centro de Recursos Palma. Ministerio de Educación y Ciència.. Espanya, 1989. Altres.
  • Ramis, C.. , "Per qué el cel és blau? La Física en té la resposta", APA del INB Maria Antonia Salvà. Espanya, 1989. Altres.
  • Ramis, C.. , "Actes de la XXII Reunión Bienal de la RSEF", Ed. S. Alonso, M. Barranco, E. Cesari, LL. Mas, M. San Miguel, V. Torra, G. Delgado, C. Ramis, V. Velasco. Espanya, 1989. Llibre.