Escoltar

Altres publicacions

  • Jansà, A.; Ramis, C.. , "Catalonian-Balearic Sea cyclogenesis", ALPEX Preliminay Results. WMO GARP. Espanya, 1982. Llibre.