Lectura de la tesi doctoral de Gemma Simó

El proper divendres 27 de juliol Gemma Simó defensarà la seva tesi doctoral, titulada "Effect of the surface thermal heterogeneities on the atmospheric boundary layer".

Els principals objectius d’aquesta tesi són estudiar les heterogeneïtats superficials a diferents escales espacials, centrant-se en com aquestes afecten a l’intercanvi d’energia que es produeix en la interfície atmosfera-sòl i si aquestes heterogeneïtats són capaces de generar circulacions. Per tal de fer-ho s’han combinat conceptes de la capa límit atmosfèrica i de teledetecció.

La defensa serà a la Sala de graus de l'edifici Antoni Maria Alcover a les 11:30 h.

Data de publicació: Fri Jul 13 13:03:00 CEST 2018

RSS