Tècniques o instrumental

  • Clúster de càlcul GNU/Linux. Node principal: AMD Opteron Quad-Core, 32 GB de RAM. Nodes secundaris: 64 nuclis AMD Opteron Hepta-Core, 320 GB de RAM. Equips NAS d'emmagatzemament en xarxa amb 160 TB de capacitat.
  • Estació meteorològica automàtica.