PREDIMED 2012

Els passats dies 19 i 20 d'abril de 2012 es va reunir a la UIB l'equip investigador del projecte PREDIMED. En aquesta reunió es debatiren i discutiren els objectius i tasques previstos per al projecte, i cada investigador va mostrar les seves investigacions recents.

En aquest enllaç es pot consultar la programació de les activitats:

Agenda

I en els enllaços a continuació es poden veure els documents de treball que es van presentar a la reunió:

 Dijous 19

Detalles de la adjudicación. Revisión de objetivos y plan de trabajo de PREDIMED (V. Homar)

Presentación de resultados y lineas abiertas del proyecto MEDICANES (R. Romero)

Simulaciones idealizadas: Estudio de precipitaciones orográficas en función de las características del flujo incidente (A. Oliver)

 

Divendres 20

Presentación del SOP1 de HyMeX (A. Jansà)

 

Presentacions d'activitats de la UIB i de la AEMET-IB:

Medida de la bondad de la predicción de la detección y caracterización de ciclones en superficie (M.A. Picornell, A. Jansà, A. Genovés)

Inclusion of potential vorticity uncertainties into a hydrometeorological forecasting chain: Application to a flash-flood event over Catalonia, Spain (A. Amengual, R. Romero, M. Vich, S. Alonso)

Sistemas de predicción por conjuntos basados en perturbar el campo de vorticidad potencial y en multifísica. Diseño y aplicaciones (M. Vich)

Resumen de resultados obtenidos y trabajo actual del proyecto "MEDICANES: Meteorological Environments, Numerical Predictability and Risk Assessment in the Present and Future Climate" (M. Tous)

Guidance for targeting campaigns of Mediterranean High­impact weather (L. Garcies, V. Homar)

 

Presentacions d'activitats de la AEMET-MAD: 

QPF verification with SAL (I. Martínez, C. Santos)

AEMET-SREPS status & plans (I. Martínez, C. Santos)