Contacta amb els membres de l'equip investigador

Investigador principal

Nom   Telèfon Ubicació
Enviar email a Romualdo Romero Dr. Romero March, Romualdo
Catedràtic d'universitat
F.324

 Membres

Nom   Telèfon Ubicació
Enviar email a Sergio Alonso Dr. Alonso Oroza, Sergio Professor emèrit
F.327
Enviar email a Climent Ramis Dr. Ramis Noguera, Climent Professor emèrit
F.328
Email Dr. Cuxart Rodamilans, Joan Titular d'universitat
F.109
Email Dr. Homar Santaner, Víctor Titular d'universitat
F.329
Email Dr. Jansà Clar, Agustí Col·laborador honorífic  F.317
 
 
 
Email Dra. Jiménez Cortés, Maria Antònia Professora contractada doctora
F.007
Email Dr. Amengual Pou, Arnau Professor ajudant doctor
F.108
Email Dr. Martínez Villagrasa, Daniel Investigador postdoctoral contractat 971172506
F.108
Email Dr. García Santos, Vicent Investigador postdoctoral 971172338
D.2 A. M. Alcover
Email Dr. Argüeso Barriga, Daniel
Investigador postdoctoral MSCA-IF 971172338
D.2 A. M. Alcover
Email Dra. Vich Ramis, Maria del Mar Investigadora postdoctoral
F.125
       
Email Vallespir Lladó, Jordi Tècnic especialista en TIC
F.125
Email Simó Diego, Gemma Investigadora predoctoral contractada
F.108
Email Carrió Carrió, Diego Saúl Becari FPI CAIB
F.116
Email Cardell Martínez, Maria Francisca Becària FPI CAIB
F.125
Email Alejandro Hermoso Verger
Becari FPU Ministeri 971172538
F.108
Email Martí López, Belén Investigadora predoctoral contractada 971172506
F.108
Email Maimó Far, Aina Tècnic Jove-Qualificats SOIB 971173213
F.125
Email Grau Ferrer, Antoni
Tècnic Jove-Qualificats SOIB 971173213
F.125

 
Col·laboradors externs

Nom   Telèfon Ubicació
Email Dra. Tous Nadal, Maria Col·laboradora
Laboratoire d'Aérologie (Tolouse)
Email Dra. Garcies Artigues, Lorena Investigadora postdoctoral
 
Email López Mayol, Antoni Tècnic contr predoctoral
 
Email Jaume Cabrera, Octavio Investigador predoctoral
MeteoClim Services
(Parc Bit)
Email Martín Martín, Javier Investigador predoctoral
AEMET

 

 

Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol- licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel- lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.