Informació general del grup

Àrea ANEP: Ciències de la terra

Línies de recerca:

  • Estudi i simulació de fenòmens meteorològics de gran impacte social a la Mediterrània occidental
  • Impacte regional del canvi climàtic
  • Turbulència atmosfèrica i meteorologia de la capa límit
El Grup de Meteorologia de la UIB és un equip de recerca especialitzat en la física de l’atmosfera i les ciències afins. Els investigadors que en formen part treballen per a entendre els processos físics que intervenen en el temps i el clima de la conca Mediterrània Occidental. Per una banda, el Grup de Meteorologia empra eines numèriques i instruments d’observació per a millorar el coneixement i la capacitat de predicció de fenòmens meteorològics adversos, com tempestes severes, ciclons Mediterranis de característiques tropicals (medicans), situacions de vent fort o precipitacions intenses que sovint produeixen inundacions sobtades. El grup és també reconegut internacionalment pels seus treballs sobre la capa límit planetària, climatologia regional i els impactes de canvi climàtic sobre diversos sectors socioeconòmics.

El temps a Palma

 
El grup de Meteorologia té una llarga tradició de col·laboració amb altres grups de recerca d’altres universitats, instituts d’investigació i administracions tant a nivell nacional com internacional. Els investigadors del grup promouen activament un ambient de treball en equip i oferten periòdicament oportunitats de col·laboració en forma de beques o contractes.  

Darreres notícies

Meteorologia

MM5 Prediccions OCLIB HMS Forecasts Medicanes Estacions Estacions
Prediccions MM5 Prediccions OCLIB   Prediccions HMS  Medicanes Capa límit atmosfèrica PREDIMED
Prediccions WRF          
Prediccions WRF           
 

Climatologia

Medicanes PREGRIDBAL PRECLIME ECSS Regionalització CLITURMED
Ambients medicanes PREGRIDBAL PRECLIME  ECSS  Regionalització CLITURMED
 

Xarxes temàtiques

MM5 Red Ibérica Tethys HyMeX.es      
Red Ibérica MM5 Tethys Hymex.es      
           

Spin Off

 
MeteoClim Services          
MeteoClim Services